Het belang van bewegen en buitenspelen is door de huidige situatie nog belangrijker geworden. De wens vanuit docenten en leerlingen van Erasmus Pro is om het verouderde schoolplein op te knappen. Ook kinderen uit de wijk spelen op het schoolplein. Door het plaatsen van het sportcourt kunnen leerlingen en kinderen uit de wijk veilig voetballen. De voorbereidingen zijn gestart voor het plaatsen van een John de Wolf Sportcourt. Een geweldig initiatief van praktijkschool Erasmus Pro!